Domov dôchodcov Spišská Nová Ves

Poskytované služby

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je poskytovaná občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivitách a dohľade.

Službu zabezpečuje Mesto Spišská Nová Ves prostredníctvom dvoch poskytovateľov – Spišskej katolíckej charity a BETEZDA, n.o.  Žiadateľ na základe právoplatného rozhodnutia mesta o odkázanosti na sociálnu službu podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby priamo u pokytovateľa, teda:

Spišská Katolícka charita, Tolstého 11, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053/441 06 25 alebo

BETEZDA n.o., Letná 35, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053/446 51 25