Domov dôchodcov Spišská Nová Ves

Poskytované služby

Jedáleň

Jedáleň je zariadením spoločného stravovania uzavretého typu. Poskytuje služby klientom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na túto službu.Táto sociálna služba sa poskytuje žiadateľovi na základe Žiadosti o poskytnutie sociálnej služby, ktorej prílohou je kópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne o poberaní dôchodku a pri dovoze stravy vyjadrenie lekára. Rozvoz obedov sa zabezpečuje v čase medzi 10,30 hod a 13,30 hod. v závislosti od počtu obedov, ktorý sa denne mení.

V jedálni Zariadenia pre seniorov na Brezovej ulici sú tieto možnosti :
–  osobný odber obedov do vlastných obedárov
– rozvoz obedov 

Od 1.1.2024 sa mení cena obeda v zmysle VZN mesta Spišská Nová Ves č.1/2019 a jeho dodtakov o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby takto:

Strava racionálna      3,90 EUR/ 1 obed (odber vo vlastnom obale PSS)
Strava diabetická      4,15 EUR/ 1 obed (odber vo vlastnom obale PSS)
Doplatok za zabalenie do jednorázového obalu 0,30 EUR/ 1 obed
Rozvoz obedov           0,50 EUR/1 obed

NAHLASOVANIE resp. ODHLASOVANIE obedov je možné do 13.00 hodiny predchádzajúceho dňa!!!

Jedálny lístok

Kontakt

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

Ľubica Gondová – vedúca úseku stravovacej prevádzky
tel.: 053/ 4177 225, 0918 572 362

Nahlasovanie a odhlasovanie obedov – Mgr.Denisa Kraková – 053/4177 221