zariadenie1.jpg

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov na Brezovej ulici sa poskytuje sociálna služba klientom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej fyzickej osoby . V tomto zariadení sa poskytuje pobytová celoročná sociálna služba na dobu neurčitú.

Zariadenie pre seniorov má kapacitu 175 miest. Ubytovanie je jednoposteľových, dvojposteľových, trojposteľových izbách a apartmánoch. Stravovanie poskytuje prostredníctvom svojej kuchyne. V zariadení sa nachádza aj vlastná práčovňa.

opatrovatelskasluzba1.jpg

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby sa nachádza od roku 2011 v Domove dôchodcov na Brezovej ulicii. V tomto zariadení sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba na určitý čas. Je určené pre klientov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a ktorí sú odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Kapacita zariadenia je 18 miest.

vterene1.jpg

Opatrovateľská služba v domácnostiach

Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v byte alebo rodinnom dome klienta. Táto sociálna služba je poskytovaná klientovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivitách a dohľade.

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211

Created by K_CORP s.r.o, Powered by K_CMS