Poskytované služby

"Vedieť starnúť je majstrovstvom múdrosti a jednou z najťažších kapitol vo veľkom umení žiť."

img-title-inner.jpg

Jedáleň

Jedáleň je zariadením spoločného stravovania uzavretého typu. Poskytuje služby klientom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na túto službu.Táto sociálna služba sa poskytuje žiadateľovi na základe Žiadosti o poskytnutie sociálnej služby, ktorej prílohou je kópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne o poberaní dôchodkua pri dovoze stravy vyjadrenie lekára. Roizvoz obedov sa zabezpečuje v čase medzi 10,30 hod a 13,30 hod. v závislosti od počtu obedov, ktorý sa denne mení.

V jedálni Zariadenia pre seniorov na Brezovej ulici sú tieto možnosti :
-  osobný odber obedov do vlastných obedárov
- rozvoz obedov .

Od 1.1.2023 sa mení cena obeda v zmysle VZN mesta Spišská Nová Ves č.1/2019 a jeho dodtakov o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby takto:

strava racionálna      3,25 EUR/ 1 obed (odber vo vlastnom obale PSS)

Strava diabetická      3,60 EUR/ 1 obed (odber vo vlastnom obale PSS)

Doplatok za zabalenie do jednorázového obalu 0,30 EUR/ 1 obed

Rozvoz obedov           0,50 EUR/1 obed

NAHLASOVANIE resp.ODHLASOVANIE OBEDOV JE MOŽNÉ DO 13.00 hodiny PREDCHÁDZAJÚCEHO DŇA !!!

Jedálny lístok

JL od 31.07.2023 do 24.09.2023

JL od 25.09.2023 do 01.10.2023

JL od 02.10.2023 do 05.11.2023

JL od 06.11.2023.do 03.12.2023

 KONTAKT:Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves
Ľubica Gondová - vedúca úseku stravovacej prevádzky
tel.: 053/ 4177 225, 0918 572 362

 Nahlasovanie a odhlasovanie obedov - Mgr.Denisa Kraková - 0911 804 675
F 83 Žiadosť poskytnutie stravy v jedálni
 

 


Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211 alebo *421 53 44 612 66 alebo 0908 972 671