O nás

"Vlastný zmysel nachádzame v tom, že pomáhame hľadať zmysel iným."

img-about-inner.jpg

PROFIL VO - §9 ods.9

Domov dôchodcov Spišská Nová Ves je podľa § 6 ods.1 písm.d) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb povinný použiť postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Domov dôchodcov

Sídlo: Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

Štatutárny zástupca: Ing.Štefan Šiška

IČO: 00691909

 

ZÁKAZKY S POSTUPOM NADLIMITNEJ ZÁKAZKY

 ZÁKAZKY S POSTUPOM PODLIMITNEJ ZÁKAZKY

 ZÁKAZKY S PREDPOKLADANOU HODNOTOU NAD 1 000 EUR

Zverejnenie zadávania zákazky..pdf

Súhrnná práva o zákazkach s cenami vyššími ako 1000 EUR za .4.štvrťrok 2013.pdf

Zverejnenie zadávania zákazky-strop.pdf

Zverejnenie zadávania zákazky-materiál,potraviny.pdf

Zverejnenie zadávania zákazky potraviny, mat..pdf

 Zverejnenie zadávania zakázky-stolíky.pdf

Zverejnenie zadávania zákazky-polohovateľné postele.pdf

Zverejnenie zadávania zákazky-stravné poukážky.pdf

Zverejnenie zadávania zákazky-VEMA programové vybavenie.pdf

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR za 3.štvrťrok 2013.pdf

Stravné poukážky-zverejnenie zadávania zákazky.pdf

Zverejnenie zadávania zákazky-zemiaky.pdf

Recertifikácia systému manažérstva-zverejnenie zadávania zákazky.pdf

 Stravné poukážky-zverejnenie zadávania zákazky.pdf 

AKTUÁLNE VÝZVY NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE VYHLÁSENÉ PODĽA PREDPISOV ÚČINNÝCH DO 30.6.2013

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za 2.štvrťrok 2011.pdf

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za 4.štvrťrok 2011.pdf

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za 3.štvrťrok 2011.pdf

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za 1.štvrťrok 2012.pdf

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za 2.štvrťrok 2012.pdf

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za 3.štvrťrok 2012.pdf

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012.pdf

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za 1.štvrťrok 2013.pdf

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.štvrťrok 2013.pdf

 

Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211