O nás

"Vlastný zmysel nachádzame v tom, že pomáhame hľadať zmysel iným."

img-about-inner.jpg

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle  § 72 ods.2 zákona č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov :

Ekonomicky oprávnené náklady za roky 2013 až 2017.pdf

EKonomicky oprávnené náklady za rok 2017.pdf

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018.pdf


Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia.pdf


Výročná správa o hospodárení

Rozbor  hospodárenia za rok 2015.pdf

Rozbor hospodárenia za rok 2016.pdf

Rozbor hospodárenia za rok 2017.pdf

Výročná správa o hospodárení za rok 2018.pdf

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211