Aktuality

"Mimoriadne časy si vyžadujú mimoriadne opatrenia."

img-about-inner.jpg

NÁVŠTEVY OD 25.10.2021 - aktualizované

Vedenie Domova dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves oznamuje prijímateľom sociálnych služieb, ich rodinným príslušníkom a ich blízkym osobám, že file.....viac tu

 

MOŽNOSŤ ODBERU OBEDOV OD 1.3.2021

Vedenie Domova dôchodcov oznamuje seniorom, ktorí poberali obedy do vlastných obedárov z nášho zariadenia v minulom roku, že od 1.3.2021 bude možný znova odber obedov za nasledových podmienok. viac tu 

  

PLÁN RIEŠENIA KRÍZOVEJ SITUÁCIE

aktualizované 17.6.2020

Organizácia má spracované postupy a pravidlá riešenia krízových situácií v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19.  

OZNAMY

Úhrada za stravu sa vykonáva len bezhotovostne prevodom na účet číslo: SK54 5600 0000 0075 2479 7008. Do správy pre prijímateľa uviesť "strava a meno poberateľa stravy". Výšku úhrady zistíte telefonicky na tel.čísle +421 53 4177 221 alebo +421 53 4177 225.

Úhrada za lieky sa vykonáva taktiež výlučne bezhotovostne na účet číslo: SK90 5600 0000 0075 2479 5002. Do správy pre prijímateľa uviesť "lieky a meno klienta",za ktorého je úhrada robená. Výšku úhrady zistíte na telefónnom čísle - +421 53 4177 227

Úhrada za pobyt klienta sa vykonáva len bezhotovostne na číslo účtu : SK90 5600 0000 0075 2479 5002. Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť "pobyt a meno klienta", za ktorého sa úhrada vykonáva. Výšku úhrady poskytneme na telefónnom čísle  +421 53 4177 227.

 

POĎAKOVANIE

aktualizované 22.3.2021

Ďakujeme za poskytnutie finančného príspevku vo výške 2 000 EUR na podporu projektu "Spoločnou zodpovednosťou ochráňme seniorov a zamestnancov DD SNV", ktorého cieľom je vhodnou dezinfekciou a prístrojmi pre ničenie vírusov prispieť k dodržiavaniu hygienicko-epidemiologických opatrení za účelom ochrany najzraniteľnejšej skupiny osôb-seniorov. Zároveň pri uzatvorení zariadenia umožniť seniorom komunikovať so svojimi blízkymi prostredníctvom informačných technológií. Tento projektt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP.

zverejnené 25.5.2020

Chceli by sme sa zo srdca poďakovať všetkým, čo nám pomáhajú akoukoľvek formou v tejto neľahkej situácii, v ktorej sa teraz nachádzame. Ďakujeme za ochranné rúška,štíty, dezinfekciu, sladkostí pre klientov a morálnu podporu. Ďakujeme Vám, že nám pomáhate chrániť tú najrizikovejšiu skupinu obyvateľstva v SR - seniorov - našich klientov.

Menovite ďakujeme týmto osobám, firmám a organizáciám:

Občianske združenie SPy, Bratislava

Embraco Slovakia s.r.o., Spišská Nová Ves

SOTTO Ristorante Italiano, Spišská Nová Ves

Gemtex a.s., Rožňava

a darcom, ktorí si želali zachovať anonymitu.

Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211 alebo *421 53 44 612 66 alebo 0908 972 671