Poskytované služby

"Vedieť starnúť je majstrovstvom múdrosti a jednou z najťažších kapitol vo veľkom umení žiť."

img-about-inner.jpg

Jedáleň

Jedáleň je zariadením spoločného stravovania uzavretého typu. Poskytuje služby klientom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na túto službu.Táto sociálna služba sa poskytuje žiadateľovi na základe Žiadosti o poskytnutie sociálnej služby, ktorej prílohou je kópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne o poberaní dôchodkua pri dovoze stravy vyjadrenie lekára.

V jedálni Zariadenia pre seniorov na Brezovej ulici sú tieto možnosti :
-  osobný odber obedov do obedárov,
- rozvoz obedov .

Od 1.7.2019 sa mení cena obeda v zmysle VZN mesta Spišská Nová Ves č.1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby takto:

strava racionálna      2,40 EUR/ 1 obed

Strava diabetická      2,75 EUR/ 1 obed

Rozvoz obedov           0,50 EUR/1 obed

NAHLASOVANIE resp.ODHLASOVANIE OBEDOV JE MOŽNÉ DO 13.00 hodiny PREDCHÁDZAJÚCEHO DŇA !!!

 Od 1.9.2019 zabezpečueje stravovanie vrátane rozvozu pre nových žiadateľov o túto službu  STEZ Spišsská Nová Ves - hotel PREVEZA, kde získate aj Žiadosť o stravovanie resp.rozvoz - informácie tel. 41 66 332.

Jedálny lístok

JL od 03.06.2019 do 30.06.2019.pdf

JL od 01.07.2019 do 04.08.2019.pdf

JL od 05.08.2019 do 08.09.2019.pdf

 KONTAKT:Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves
Ľubica Gondová - vedúca úseku stravovacej prevádzky
tel.: 053/ 4177 225,  0908 972 671

Žiadosť o poskytovanie stravy si môžete stiahnuť tu:

F 83 Žiadosť poskytnutie stravy v jedálni.pdf

Vyjadrenie lekára k rozvozu.pdf


Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211