Poskytované služby

"Vedieť starnúť je majstrovstvom múdrosti a jednou z najťažších kapitol vo veľkom umení žiť."

img-about-inner.jpg

Jedáleň

Jedáleň je zariadením spoločného stravovania uzavretého typu. Poskytuje služby klientom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na túto službu.Táto sociálna služba sa poskytuje žiadateľovi na základe Žiadosti o poskytnutie sociálnej služby, ktorej prílohou je kópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne o poberaní dôchodku.

V jedálni Zariadenia pre seniorov na Brezovej ulici sú tieto možnosti :
-  osobný odber obedov do obedárov,
- rozvoz obedov .

NAHLASOVANIE resp.ODHLASOVANIE OBEDOV JE MOŽNÉ DO 13.00 hodiny PREDCHÁDZAJÚCEHO DŇA !!!

 Jedálny lístok

JL od 16.07 do 22.07.2018.pdf

JL od 23.07 do 29.07.2018.pdf

JL od 30.07 do 05.08.2018.pdf

JL od 06.08. do 12.08.2018.pdf

JL od13.08. do 19.08.2018.pdf

JL od 20.08 do 26.08.2018.pdf

JL od  27.08 do 02.09.2018.pdf

JL od03.09. do 09.09.2018.pdf

JL od 10.09. do 16.09.2018.pdf

 

 KONTAKT:Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves
Ľubica Gondová - vedúca úseku stravovacej prevádzky
tel.: 053/ 4177 225

Žiadosť o poskytovanie stravy si môžete stiahnuť tu:

Žiadosť poskytnutie stravy v jedálni.pdf


Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211