O nás

"Vlastný zmysel nachádzame v tom, že pomáhame hľadať zmysel iným."

img-about-inner.jpg

Duchovný život

Okrem týchto aktivít sa organizujú aj púte na Levočskú horu a v prípade záujmu sa formou besied poskytuje možnosť rozprávať sa na duchovnú tému.

SVATÉ OMŠE – v kaplnke domova dôchodcov vždy v nedeľu o 9:15, veľké sviatky a slávnosti
SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhovaná každý prvý piatok v mesiaci
EVANJELICKÉ SLUŽBY BOŽIE – každý druhý týždeň
PRAVOSLAVNÁ LITURGIA – každý druhý týždeň
DUCHOVNÉ AKTIVITY – pravidelné modlitbové stretnutia veriacich na obohatenie duchovného života

Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211