O nás

"Vlastný zmysel nachádzame v tom, že pomáhame hľadať zmysel iným."

img-about-inner.jpg

Rozvoj pracovných zručností

Naše zariadenie vytvára dostatok možností pre pracovnú činnosť prijímateľov sociálnej služby, ktorí prejavia záujem o prácu pri skrášľovaní vonkajšieho areálu a interiéru zariadenia.

V rámci rozvoja pracovných zručností je prijímateľom sociálnej služby prideľovaná primeraná práca. V zariadení je vytvorená dielňa ručných prác, kde môžu pracovať s drevom, textilom, prírodnými materiálmi, lepiť, maľovať, vyrábať darčekové predmety, pracovať servítkovou technikou a pod. Zároveň sa organizujú brigády v areáli domova dôchodcov – hrabanie lístia, maľovanie lavičiek, starostlivosť o kvetinové záhony, čím sa vytvára vzťah prijímateľov sociálnej služby k životnému prostrediu, v ktorom žijú.

Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211