O nás

"Vlastný zmysel nachádzame v tom, že pomáhame hľadať zmysel iným."

img-about-inner.jpg

Kultúrno-spoločenské aktivity a podujatia

Prijímatelia sociálnej služby domova dôchodcov majú možnosť zúčastňovať sa voľnočasových aktivít, ktoré pre nich pripravujú pracovníci zariadenia.

 

PRAVIDELNÉ SKUPINOVÉ AKTIVITY

SENIOR KLUB - každodenné stretnutia ľudí s rôznymi záujmami, zamerané na udržiavanie spoločenských kontaktov medzi klientmi prostredníctvom nasledujúcich činností: rozhovory pri dobrej káve, alebo čaji, spoločenské hry, športové hry, spev, čítanie literatúry, čítanie dennej tlače, rozvíjanie jemnej motoriky, súťaže, vedomostné kvízy, rozhovory, tréningy pamäte, vychádzky do blízkeho okolia.
INTERNET KAFE - prevládajú vzdelávacie aktivity - práca s PC, internet, knižnica - vypožičiavanie kníh, prednášky, besedy, premietanie videofilmov rôznych žánrov.
TVORIVÉ DIELNE - počas zimných mesiacov sa naši prijímatelia sociálnych sužieb radi stretávajú pri ručných prácach, kde pripravujú rôzne výrobky určené na výzdobu interiéru domova dôchodcov a tiež na výstavky. V rámci tvorivých dielní prevádzajú háčkovanie, vyšívanie, plaetenie, šitie, starostlivosť o izbové kvetiny, výzdobu interiéru, pečenie, servítkovú techniku, keramickú dielňu. V letných mesiacoch je naša záhrada miestom na relax, opekanie a varenie gulášu. Naši prijímatelia sociálnej služby veľmi radi pomáhajú pri kosení a hrabaní trávy, pri úprave kvetinových záhonov a pri strihaní okrasných kríkov.

PRAVIDELNÉ INDIVIDUÁLNE AKTIVITY - sú realizované podľa individuálnych potrieb prijímateľov sociálej služby - asistencia, sprievod, pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, nakupovaní, vybavovaní osobnej korešpodencie, telefonovaní.

PRÍLEŽITOSTNÉ AKTIVITY
Kultúrno-spoločenský život prijímateľov sociálnej služby domova dôchodocv obohacujú návštevy kina, divadla, galérií, koncertov. V zariadení sa konajú literárne popoludnia, spoločenské posedenia a tanečné zábavy. Pre prijímateov sociálnej služby sa organizujú výlety, exkurzie, poznávacie zájazdy spojené s návštevou kultúrnych pamiatok a prírodných krás.

Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211