O nás

"Vlastný zmysel nachádzame v tom, že pomáhame hľadať zmysel iným."

img-about-inner.jpg

Aktivity

Každý človek má svoju hodnotu bez ohľadu na svoju odlišnosť a duševný stav. Každé životné obdobie má svoj špecifický zmysel a ľudské správanie má svoje príčiny. Preto je potrebné, aby sme boli tolerantní a snažili sa vžiť do správania druhých. Táto filozofia vychádza zo zásad humanistickej psychológie. Našim hlavným cieľom je prebúdzať v ľuďoch vedomie vlastnej hodnoty. Terapeuticko-záujmové činnosti zameriavame na životom nadobudnuté zručnosti a schopnosti našich klientov, ktoré podporujeme a využívame na odstránenie úzkostí, depresií, frustrácií vyvolaných zdravotnou alebo sociálnou situáciou, v ktorej sa starý človek nachádza. Obyvatelia DD majú možnosť zúčastniť sa na rôznych aktivitách, ktoré sú organizované v súlade s ich potrebami, záujmami a požiadavkami.

Kultúrno-spoločenské aktivity a podujatia

Klienti domova dôchodcov majú možnosť zúčastňovať sa voľnočasových aktivít, ktoré pre nich pripravujú pracovníci zariadenia.

Pracovná terapia

Naše zariadenie vytvára dostatok možností pre pracovnú činnosť klientov, ktorí prejavia záujem o prácu pri skrášľovaní vonkajšieho areálu a interiéru zariadenia.

Duchovný život

Okrem týchto aktivít sa organizujú aj púte na Levočskú horu a v prípade záujmu sa formou besied poskytuje možnosť rozprávať sa na duchovnú tému.
Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211