O nás

"Vlastný zmysel nachádzame v tom, že pomáhame hľadať zmysel iným."

img-about-inner.jpg

Aktivity

Každý človek má svoju hodnotu bez ohľadu na svoju odlišnosť a duševný stav. Každé životné obdobie má svoj špecifický zmysel a ľudské správanie má svoje príčiny. Preto je potrebné, aby sme boli tolerantní a snažili sa vžiť do správania druhých. Táto filozofia vychádza zo zásad humanistickej psychológie. Našim hlavným cieľom je prebúdzať v ľuďoch vedomie vlastnej hodnoty. Terapeuticko-záujmové činnosti zameriavame na životom nadobudnuté zručnosti a schopnosti našich prijímateľov sociálnej služby, ktoré podporujeme a využívame na odstránenie úzkostí, depresií, frustrácií vyvolaných zdravotnou alebo sociálnou situáciou, v ktorej sa starý človek nachádza. Obyvatelia DD majú možnosť zúčastniť sa na rôznych aktivitách, ktoré sú organizované v súlade s ich potrebami, záujmami a požiadavkami.

Kultúrno-spoločenské aktivity a podujatia

Prijímatelia sociálnej služby domova dôchodcov majú možnosť zúčastňovať sa voľnočasových aktivít, ktoré pre nich pripravujú pracovníci zariadenia.

Rozvoj pracovných zručností

Naše zariadenie vytvára dostatok možností pre pracovnú činnosť prijímateľov sociálnej služby, ktorí prejavia záujem o prácu pri skrášľovaní vonkajšieho areálu a interiéru zariadenia.

Duchovný život

Okrem týchto aktivít sa organizujú aj púte na Levočskú horu a v prípade záujmu sa formou besied poskytuje možnosť rozprávať sa na duchovnú tému.
Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211